برای رسيدن به مقصود هرکاری می توانی بکن. مهم نيست چقدر مسخره يا غير معمول باشد. شرم که معنی ندارد پس هر قدر ميدهند، همان قدر بگير. خودت را قضاوت نکن...

و قاتل از درون زندان، با لحنی صلح جويانه، احوال بازماندگان مقتول را پرسيد و برای آنان ايام خوشی آرزو کرد.

 

اين وبلاگ سه شنبه به روز خواهد شد.

/ 5 نظر / 7 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

ana

برای آنچه که می خواهم همه چیز را از دست می دهم و برای نداشتن چیزی که نباید داشته باشم تنها کافی است آن را نخواهم ............... همین...آن را نخواهم...... همچنان سبز بمانی........

Negar

سلام به شرطی که هدفت ارزششو داشته باشه

salam be maa ham sar bezanin