و نگاه تو تنها نگاهی است که مرا به بند می کشد
و هیچ بهانه ای برای آزادی باقی نمی ماند.
این معمای عجیبی است چرا که این طلسم را حتی عکسهای تو نیز در خود دارند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سامیه

و من در حسرت نگاهت خواهم ماند....[ناراحت]