با اینکه بسیار تشنه دیدار ابرهای زمستانه بوده ام

اما اعتراف می کنم که دیگر آن ابرهای بارور هر ساله نیستند

/ 0 نظر / 5 بازدید