فردا

روزها گذشته است. من هر روز به فکر فردا بوده ام. که فردا شاید ببینمت و ببینم که چشمانت با من چه می گویند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
شهرزاد

این فرداها رو کم کن, تلخ میان, تلخ میرن....