بهار

آره. حق با تو بود.

من وقتی حالم بهتر میشه بیشتر یادم میره بنویسم، چه برسه به الان که حالم خوبه.

همیشه هم میخوام بیشتر وقت خوشحالیم بنویسم. اما میبینی که الان هیچ چیز ندارم که بگم.

ته چشمام رو که ببینی آرزوی همیشگی بودن بهاره.

ته دلم اما می دونم همه چیز مثل یه فواره است.

/ 1 نظر / 16 بازدید