پنجشنبه

تا اینکه بالاخره یک روز یک جور سرماخوردگی ناجور خانه نشینم می کند و اینطور به یک روز آرام در خانه می رسم!

امروز از صبح فکر میکردم که چقدر کسل کننده بوده از صبح تا غروب توی آن اتاق کار کردن.

و اگر دلخوشی نبود...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید