یک وقتهایی دل آدم هیچ چیز خاصی نمی خواهد مگر یک گوشه دنج. یک کم سکوت و ته مانده آفتاب که هدیه دلچسب ترین تکه روز تابستانی است.

/ 0 نظر / 5 بازدید