زیر باران

"زیر باران باید رفت"

زیر باران باید فرهاد را با صدای بلند خواند و اگر صدایت خوب گرم شد فروغی را.

زیر باران باید عید گرفت

زیر باران باید شوق داشت

باید عکس گرفت

راههای طولانی پیاده باید رفت

زیر باران (اگر امکانش بود) باید بوسید رخ یار را !!

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدی

fhfh امروز نیم ساعت زیر بارون بودم موش ابکشیده شدم چی هی میگی زیر بارون برم یه سر به من بزن که پر درد دله حرفام خوشحال میشم بیای

لیلا

به یه بازی دعوت شدی دوستم . اگه دلت خواست بنویس !