چرا آدم زندگی نکند؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
مرجان

روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من / از من ایشان را هزاران یاد باد[گل]

یه دوست

چطوری؟ دلم برات تنگ شده بود. چه بخوایم چه نخوایم تا زمانی که زنده هستیم باید زندگی کنیم. فلسفه من اینه، باید مجبوری هم که شده خوشحال زندگی کنیم حتی اگه گاهی میتونه گریمون بندازه [شوخی]