پاييز

باز یک جمعه پاییز و سعادت خرمالو چیدن.

باز آفتاب ظهر پاییز، با یک تی شرت زیر آسمان صاف حیاط خانه.

پدر، برگهای درخت خرمالو را جارو می کند خاک بلند می شود.

سهم گنجشکها امسال کم نیست..

حضورم می خواهد به حضور درخت بپیوندد،

روزی که مراقبه ماههای درخت به بار می نشیند..

/ 1 نظر / 7 بازدید