کابوس

تمام زهرهایی که ناگهان در خون لحظه ها تزریق می شود.

همانها که معلوم نیست از چه ناکجایی سرازیر می شود و ذهن را یکسر مسموم میکند.

همان دردها که درمان ندارد. زهرخند شیطانی کوچک.

خوشترین لحظه ها و رویاهایت را در آنی به سیاهی بدل می کند. سیاهی خیانت خوشبختی. که میدانی دروغی بیش نیست.

اما تلخ و ناتوانت میکند.

انگار همه چیز بر علیه تو است در این جهان مگر شاید وقتی افسون دیگری تو را بیرون برد.

/ 2 نظر / 14 بازدید
نوشا

[گل][گل] نمی دانم چرا گاهی این کابوس ها دست از سر زندگی بر نمی دارند [گل]