همین رفتن

اگر

"ساحل بهانه ای است" *

و اگر

"رفتن رسیدن است" *

اگر

"بی درد و بی غم است چیدن رسیده را" *

و اگر

"خامیم و درد ما از کال چیدن است" *

پس بگذار تا در این جاده که می رویم با همین درشکه تق و لق

اینجور فرض کنیم که زندگی همین است. همین جاده فرسوده پیر و همین درشکه.

همین تشنگی را با آب شور گرم جواب دادن.

همین رفتن.

و رهایی از بیم نرسیدن. یا دیر رسیدن.

 

______________________________

* قیصر امین پور

/ 2 نظر / 18 بازدید
ghazaleh

سلام خوبی تو نمی خوای بری و دست از این دنیای مجازیت برداری؟ بی خیالی ام بعضی وقتها عالمی داره !!!

شاپرک

بهتره کال چیده بشیم تا بگندیم یا خوراک پرنده ها بشیم....