نمیدونم میشه عادت به منفی بافی رو کم کرد یا نه

نمی دونم میشه حال بهتری پیدا کرد یا نه

نشستن من پشت این کامپیوتر یک جور خلوت کردنه با خودم یا باید گفت با فیلمها، موسیقیها، وقت گذروندنها، گاهی آه کشیدنها.

زندگی پره از متنهای ننوشته، حرفهای نزده، تجربه های منتظر و آوازهای نخونده.

همه چیز ساده است جز اون چیزا که من نمی فهمم یا نمی خوام که بفهمم.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید