امروز

کنار پنجره پر از صدای گنجشک است و کمی آنسوتر صدای عربده بوق و ناله آهن.
کنار پنجره ما بهار است یک جایی در دامنه ملایم کوهی انگار و کمی آنطرفتر تابستان داغ یک گورستان ماشین.
هوا پر از صدای باران است اما ریشه ام خشکیده از حُرم تابستان.

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
....

چه خوب میشد اگه آدما فقط لطافت زیبای بهار و دامنه زیبای کوه رو میدیدند و نه گورستان ماشینارو فقط صدای گنجشکهارو میشنیدن و نه صدای بوق ماشینارو اینطوری موقع لذت بردن از هر چیز لذت بخشی لذت بیشتری می بردند, بی هیچ نگرانی و ترسی.