دوشنبه آخر

--------------------------------------------------
آسمان ابريست. باران ريز و خاموش می بارد و مانند غبار بر رهگذران می نشيند.
اين آسمان هرگز مرا غمگين نمی کند...
زير اين آسمان با اين ابرهای ضخيم به خودم بيشتر فکر می کنم.انگار تنها ترم.
بعضی خاطراتراحت تر زنده می شوند...
من از کودکی ام مدتی است سراغ نمی گيرم. این شاید خاصيت کمتر تنها شدن است و يا شايد همان که می گويند مشغله فکری و البته هرکس به اندازه خودش.
تا قبل پايان دبيرستان علاقه ويژه ای به طراحی کردن داشتم؛ روی اسلوب هم کار نمی کردم هرطور دلم ميخواست و خيلی آرام. اصلا به چشم ديگران مفهومی هم نداشت اما برای من خيلی جالب بود و انرژی زيادی صرفشان می شد. کنکور نزديک شد و ديگر جای شوخی نبود.
حتی همان اضطراب (که اضطراب آينده بود تا کنکور) شروع آفتی بود بر باغچه کوچک سرسبزی که ميوه های کوچک و عجيبش قلبم را زنده می کرد.
اصلا به چشم نمی آيد٬ زياد هم نگذشته اما کمبودش گاهی اذيتم می کند.
بايد چيزی از خودم داشته باشم.چيزی که مال من و به شيوه من باشد. يک کار خلاق با يک انگيزه کاملا درونی.گرچه اصلا خودش مهم نيست٬ اثرش٬ قدرتی که ايجاد ميکند٬ مهم است.

--------------------------

maniquin21.jpg

/ 1 نظر / 6 بازدید
atoosa

خاصيت زندگی ماشينی . خاصيت دنيای آدم بزرگها . یا بايد باهاش مبارزه کرد يا کنار اومد و پذيرفت !