هميشه همين است كه انگار همه چيز را به اندازه ميدان ديد خود قبول داري. انگار هرچه هست همان است كه تو می بيني. اين كه آدم حرف كسی را نمی فهمد هميشه بخاطر اين نيست كه نمی فهمد، خيلی مواقع، نمی خواهد! چه بخاطر حماقت و خودپسندی چه مشغله زياد فكري.

به هر حال منظور اينکه همه چيز آدم همان چند سانتيمتر مربع داخل سرش است. حدود يک کيلو. کمتر يا بيشتر. همه چيز بايد همانجا حل و فصل شود. وگرنه چيزی عوض نمی شود.

خدا، دين، احساسات، عواطف، خاطره، عشق و ... همه همانجا است. در همان چند سانتيمتر مربع.

/ 3 نظر / 6 بازدید
يه دوست

دوست عزيز چطور مطوري؟!، اومدم در خانه گفتم يه در بزنم كه بدوني اومدم. بازم مثل هميشه قشنگ و با احساس مينويسي.

Matador

گناه را به خانه نياورديم/زيستن را از ياد برده ايم. راست ميگی مشکل تو همون چند سانتيمتره.

.

آينه ميشکنه هزارتيکه ميشه اما تو هر تيکه عکس منه