زندگی شايد مثل ميل ديدن يک فيلم سينمايی است و کنجکاوی برای دانستن اينکه آخرش چه می شود. (اگر هم کنجکاو نباشی، مسلما رهايش می کنی می روی سر درس و مشقهايت!)

/ 0 نظر / 6 بازدید