آدم می خواند و می نویسد و می گوید و می نوشد و می رود و می آید تا در نهایت اندکی به بار عظیم زنده بودن رو شانه هایش خو بگیرد.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید