آسمون ريسمون

 
خندقهای اندوه
 

باید خوشحال باشم یا ناراحت که باران پاییز هیچ سالی مثل سال قبل نیست؟

این پاییز هم باران خودش را دارد و من تازگی گاهی فکر می کنم که که در این فصل و زیر این باران واقعا لذت می برم یا خودم را همیشه گول زده ام.

با این که همیشه و هنوز حتی در خیابانهای خاکستری راه رفتن زیر این باران با چتر و بی چترش کیف عجیبی دارد اما من همین امسال اندوه مخفی شده در این حال و هوا را حس کردم. با اینکه تیرگی آسمان و تاریکی همیشگی هوا آرامش خاص خودش دارد و زیبایی بینظیرش را اما خندقهای بزرگ اندوه از چشم آدم مخفی تر است و یک غفلت ساده پاییز شاد را به فصل آههای سرد تبدیل می کند.

هیچ کس به ما نمی گوید که همه چیز چه کوتاه است. چه غم و چه شادی. چه فراق و چه وصل. ما هیچ وقت به گذرایی همه چیز خو نمی گیریم با اینکه زبان هر روز این زندگی است.


 
نویسنده : نیما - ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ٩ آبان ۱۳٩٠
comment نظرات ()
 
 
بگو
 

میدانستمهرگز آن نسیم خنک نگاهت از یادم نرفته بود

انگار که یک جوانی تمام عیار را با آن زیسته باشم

 

همه آن کوچه خلوت و غریبه با آرامش سکوت گاه و بیگاهمان را من وقتی در خواب ندیده بودم؟

دلم میخواست ساکت تر می ماندم. مگر دست آخر کدام از حرفهای دلم را زدم؟

از آرامش حرف می زنم. از آرامش و اضطراب با هم. مگر همه دوران ما جز این دوتا بود؟

...

همین حالا بگو. دوباره کجا تورا خواب ببینم؟

 

 

 


 
نویسنده : نیما - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
comment نظرات ()
 
 
امروز
 

کنار پنجره پر از صدای گنجشک است و کمی آنسوتر صدای عربده بوق و ناله آهن.
کنار پنجره ما بهار است یک جایی در دامنه ملایم کوهی انگار و کمی آنطرفتر تابستان داغ یک گورستان ماشین.
هوا پر از صدای باران است اما ریشه ام خشکیده از حُرم تابستان.

 

 


 
نویسنده : نیما - ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
comment نظرات ()
 
 
 
 

شاید خیابانها جای پرسه ارواح سرگردان شده باشد که مرگ ناگهانی شان را هنوز باور نکرده اند.
شاید حتی خاطره پر از رخوت سالها و خواب نوشین پس کوچه های ما هم تاب تحمل خیانت را نداشت.
هوای شهر بوی نفرین می دهد و آرامش را برای حفظ حیات حتی نمیشود در خون تزریق کرد.

نمی توانم مثل همیشه باشم، از خنکی تابستان بگویم، از آفتاب بگویم، یا از گذر نرم زندگی.


 
نویسنده : نیما - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ٦ تیر ۱۳۸۸
comment نظرات ()