آسمون ريسمون

 
ما مردان، ما زنان
 

می گويند اکثرا در جامعه ما با زنان عادلانه برخورد نمی شود يا می گويند مرد سالاری است يا اينکه (اکثرا) مرد ها ظالمند (تا زنها) و خيلی چيز های ديگر!

نمی خواستم اظهار نظری بکنم، اما چيز جالبی اين وسط هست. يک عامل مهم، گرچه دقيقا نمی دانم در چه سطح از اهميت.

ما همه تربيت کننده مشترکی داشته ايم. همه در آغوش يک مادر.

و من به جرات می گويم هنوز بيشتر لغاتی که می دانم ريشه در آموزشهای مادرم دارد يا هر چه به عنوان آداب زندگی و معاشرت و ...

مادرم بود که من و خواهرم را تربيت کرد گاهی حتی بدون آنکه خودش بداند. در واقع شايد در نوع برخورد من وخواهرم نقش داشت.

برای همه ما اولين معنا و تصوير زن، مادرمان بود. و برخورد پدر و مادرمان اولين الگوی برخورد زن و مرد.

ديگر هر چه می خواستم گفتم...

در خانه تصويری از رابطه زن ومرد در ذهن ما ساخته می شود. رابطه غالب و مغلوب؟ رابطه تساوی؟ تشابه؟... واين را پدر و مادر هردو می سازند.

پس اگر مرد ظالم و متجاوزی ديديد گوشه چشمی هم به مادرش بيندازيد و همچنين اگر زن مظلومی را... و اگر هم خواستيد کاری انجام دهيد يا تعادلی بر قرار کنيد بدانيد از کجا وچطور.


 
نویسنده : نیما - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱٢ آبان ۱۳۸٢
comment نظرات ()