آسمون ريسمون

 
قطعه کوتاه
 

When a Man Lies He Murders
Some Part of the World
These Are the Pale Deaths Which
Men Miscall Their Lives
All this I Cannot Bear
to Witness Any Longer
Cannot the Kingdom of Salvation
Take Me Home?

Clifford Lee Burton


آنگاه که انسانی دروغ می گويد
بخشی از جهان را می کشد
اينها مرگهايی رنگ باخته اند که آدمی به غلط زندگی می خواند
ديگر تاب نظاره اين همه در من نيست
آيا پادشاه رستگاری نمی تواند مرا به خانه برد؟ 
نویسنده : نیما - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز ۳ آبان ۱۳۸٢
comment نظرات ()